Print Friendly, PDF & Email

 

เชียงใหม่-ผู้ปกครองร้องศูนย์ดำรงธรรมท้วงเทศบาลบ้านปงย้ายครูประจำศูนย์เด็กเล็ก

กลุ่มผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่กว่า 50 คนพร้อมป้ายประท้วงคัดค้านการย้ายครู รวมตัวเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหางดง โดยมีนางสาวสไบพรรณ เทพวรรณ์ ท้องถิ่นอำเภอหางดง จ.ส.อ.ศราวุธ คชนิล และ จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ขันพล ร้อย รส.ที่ 3 (พันพัฒนา 3)อ.หางดง กกล.รส.จ.เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่ทหาร รับเรื่องร้องเรียน ภายหลังทางเจ้าหน้าที่อำเภอหางดง และทางเจ้าหน้าที่ทหารได้มารับทราบปัญหาของผู้ปกครองแล้ว ก็จะได้ประสานให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ เทศบาลตำบลบ้านปง มาพูดคุยเพื่อดำเนินการแก้ไขอีกครั้งนึง
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 มี.ค.61 ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่กว่า 50 คนพร้อมป้ายประท้วงคัดค้านการย้ายครู รวมตัวเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหางดง โดยมีนางสาวสไบพรรณ เทพวรรณ์ ท้องถิ่นอำเภอหางดง จ.ส.อ.ศราวุธ คชนิล และ จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ขันพล ร้อย รส.ที่ 3 (พันพัฒนา 3)อ.หางดง กกล.รส.จ.เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่ทหาร รับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ปกครองได้ยื่นหนังสือ เรื่องการคัดค้านการย้ายครู ข้อความว่า ตามที่้เทศบาลตำบลหางดง ได้เข้าประชุมชี้แจงนโยบายย้ายครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปศูนย์อื่นอีกสามศูนย์คือ ศูนย์น้ำซุ้ม แม่ฮะและคีรีเขต โดยผู้ปกครองได้ลงชื่อคัดค้านการย้ายครั้งนี้จำนวน 69 คน โดยให้เหตุผลว่าได้ผลกระทบกับเด็ก ทำให้การพัฒนาเด็กไม่ต่อเนื่อง พบครูที่ไม่มีความคุ้นเคยต่อเด็ก เสียเวลาปรับตัวยาวนาน ตัวเด็กเองจะต่อต้านการทำกิจกรรม ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ผลกระทบกับตัวผู้ปกครองเอง คือไว้วางใจต่อครูคนเก่า ที่มีความชำนาญในการดูแลเด็กมากว่า 25 ปี ฝากฝังบุตรหลานให้ได้เรียนรู้ ถ้าจะย้ายเด็กไปเรียนที่อื่นก็จะสิ้นเปลืองค่าเดินทางหาที่เรียนใหม่ ไม่สะดวกในการไปรับไปส่ง จึงขอคัดค้านการย้ายครูในครั้งนี้
ภายหลังทางเจ้าหน้าที่อำเภอหางดง และทางเจ้าหน้าที่ทหารได้มารับทราบปัญหาของผู้ปกครองแล้ว ก็จะได้ประสานให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ เทศบาลตำบลบ้านปง มาพูดคุยเพื่อดำเนินการแก้ไขอีกครั้งนึง

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: