Print Friendly, PDF & Email

ผู้นำนักศึกษา มร.ชม.พบผู้บริหารสะท้อนนโยบายกิจการนักศึกษา

unnamed (1)

ดร.ถนอม อินทรกำเหนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้ให้โอกาสผู้นำนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ วิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ภาคพิเศษ เข้าพบ เพื่อให้โอวาท และรับฟังข้อ คิดเห็น ตลอดจนเสียงสะท้อนจากผู้นำนักศึกษาในการดำเนินงานนโยบายด้านกิจการนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: