Print Friendly, PDF & Email

ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 2018 – ACID 2018)

 

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ นางชาลอต โทณวนิก ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนงานประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 2018 – ACID 2018) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร โรงคั่ว บาริสต้า ร้านกาแฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในการประชุมนานาชาติ ACID 2018 โดยงานประชุมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

comments