Print Friendly, PDF & Email

ประชาสัมพันธ์ จากสาขาวิชาภาษาไทย ม.ราชภัฏเชียงใหม่

 

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางภาษาไทย  ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สนุกกับการสอนสำนวนไทยใส่ใจสืบสานภูมิปัญญา” โดยวิทยากร อาจารย์อุบลพรรณ  วรรณสัย  ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้องมินิเธีเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาการสร้างนิทานสำหรับเด็กเทคนิคสำคัญสำหรับครูภาษาไทย ในวันพฤหัสบดี  ที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

พัชริดา เขียวขุนเนิน (เหมียว)

นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-885-397 โทรสาร 053-885-397

 

สำนักข่าว 
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: