Print Friendly, PDF & Email

วันนี้ (14 มีนาคม 2561) ปปส.ภ.5 จัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 5 ครั้งที่ 4/2561 โดยมีท่านสุรพงษ์ วัฒนพานิช อธิบดีอัยการภาค 5 เป็นประธาน นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป็นอนุกรรมการฯ และนายมานพ แสงโสทร ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ในครั้งนี้จำนวนคดีที่ผ่านการประชุม 8 คดี คดียุติ 5 และคดีที่ตกเป็นของกองทุนฯ 6 คดี รวมมูลค่าที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น 1,417,797.72 บาท

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: