Print Friendly, PDF & Email

564055

ปธ.ศาลอุทธรณ์ภาค 5 แจงไม่รุกป่าสร้างอาคาร-บ้านพักตามที่แชร์ในโลกออนไลน์

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมชั้น 7 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนชี้แจงกรณีที่มีการถ่ายภาพทางอากาศและมีการแชร์ข้อความในสื่อโซเซียลเน็ตเวิร์คในทำนองมี่ว่ามีการสร้างสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งหมู่บ้านบริเวณเชิงเขาใกล้กับห้วยตึงเฒ่า โดยมีการตั้งคำถามว่ามีการรุกล่ำเขตอุทยานแห่งชาตินั่น

 

นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ชี้แจงว่าภาพถ่ายที่มีการลงนั้นเป็นที่บริเวณงานก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 รวมทั้งที่พักข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ศาลอุทธรณ์ภาค 5 สำนักงานอธิบดีผู่พิพากษาภาค 5 ศาลแรงงานถาค 5 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

 

ในส่วนของศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้ย้ายมาจากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 48 ได้ขอใช้พื้นที่ของศาลแขวงและศาลเยาวชนและครองครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตรงบริเวณแยกศาลเด็ก ศาลทั้งสองศาลมีปริมาณคดีและประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมากทำให้สถานที่คับแคบและประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ประกอบกับศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีบ้านพักข้ารการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมที่เพียงพอ

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ชี้แจงต่อไปอีกว่าทางสำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้ขอใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในการดูแลของมณฑลทการ บกที่ 33 เนื้อที่ 147 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา ตั้งแต่ปี 49 เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บ้านพัก 47 หลังและอาคารชุด 13 อาคาร ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างปี 56 เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 57

 

ทั้งนี้พยายามนำเนินการก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อสภาพพื้นที่เดิมให้น้อยที่สุดเพราะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตมีลักษณะเป็นแนวยาวจากถนนเลียบคันครองชลประทานเข้าไปในพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์กับโครงการหมู่บ้านสวัสดิการทหารบก โดยได้เว้นพื้นที่ 58 ไร่ จากจุดสูงสุดของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดเพื่อคงสภาพพื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่เดิมให้มากที่สุด เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 สร้างแล้วเสร็จจะส่งผลให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากขึ้นทั้งที่ศาลแขวงและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการลดงบประมาณในการเบิกค่าเช่าบ้านของทางราชการศาลอุทธรณ์อีกด้วย

 

564056

564058

564060

CNX NEWS  เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: