Print Friendly, PDF & Email

บ้านแม่สูนน้อยวิถีชีวิตชุมชน แวะพร้าวชมเขาคล้ายฟูจิ ขึ้นชื่อรองเท้าเม็ดเดือยสุขภาพ

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทางทีมงานพร้อมสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านแม่สูนน้อย อ.ฝาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตชุมชนโดยส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านเกษตรกรแบบผสมผสาน เช่น ปลูกส้ม กระเทียม มะม่วง เสาวรส ผลิตชุมชน เช่นจักสาน น้ำพริกตาแดง นอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว มีกลุ่มแม่บ้านที่ทำสปามือและสปาเท้ารองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอีกด้วย  ทางทีมงานได้ขึ้นเขาไปชม พระธาตุทันใจ น้ำตกโป่งน้ำดังที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้าน

หลังจากนั้นได้เดินทางไป บ้านตีนธาตุ อ.พร้าว มีผลิตภัณฑ์ เช่นรองเท้าเม็ดเดือยเพื่อสุขภาพ ผ้าปักชาวเขา กระเป๋ากิ่งไผ และผ้าสีย้อมธรรมชาติ

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป

 

วัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

2.เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว

4.เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

5.เพื่อเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP

6.เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

7.เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

ร้านนี้นั่งได้เที่ยงวัน ยันเที่ยงคืน By “ ดีเจแมน OIC ”
เชียงใหม่-สุดฟินแห่ถ่ายรูปขัวแตะหรือสะพานบุญสวยงามเมืองเชียงใหม่
ออมก๋อย  ดินแดนในหุบเขา ใต้ร่มเงาพระเจ้าแสนทอง ดอยม่อนจองสูงสง่า สัตว์ป่าล้วนมากมี ประเพณีหลายเผ่าพั...
"พร้าว" ไม่ได้มีดี แค่น้ำพุร้อน ยังเพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและ "ฝูงควาย"สุดแสนน่...