Print Friendly, PDF & Email

IMG_9028

น่ารักได้อีก “น้องม่านฟ้า” อายุ 3 วัน น้ำหนักเพิ่มขึ้นดื่มนมเก่ง มีคนเข้าเยี่ยมไม่ขาด

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560  “น้องม่านฟ้า” อายุ 3 วัน ยังอยู่ รพ.ลานนา และได้รับการดูแลอย่างดี จากน้ำ

หนักตัววันแรกที่รับน้องเข้ามา น้ำหนัก 3,225 กรัม ขณะนี้น้ำหนักน้องเพิ่มเป็น 3,270 กรัม แล้ว

สุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรงสมบูรณดี ดื่มนมและขับถ่ายได้เป็นปกติ และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ทางบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ ได้ส่งจดหมายขอเอกสาร รับรองเรื่องสุขภาพจาก

รพ.ลานนา เพื่อประกอบเอกสาร ยื่นเสนอแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในการขอรับตัวน้องเข้า

บ้านเด็กเวียงพิงค์ ซึ่งเช้านี้ได้รับเอกสารและถ้าดำเนินการแล้วเสร็จ ในวันพรุ่งนี้อาจจะเข้ามารับตัว

น้องทั้งนี้ “น้องม่านฟ้า” ยังอยู่ในความสนใจของประชาชน เป็นอย่างมาก มีคนเข้ามาเยี่ยมน้องทุก

วันด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของน้อง มีคนต้องการขอรับไปอุปการะ โดยการศัทพ์มาสอบถามทางโรง

พยาบาล และ ส่ง E-mial มาสอบถาม ซึ่งทางโรงพยาบาลลานนา ได้แจ้งให้ปฏิบัติตามแนวทางการ

ขอรับบุตรบุญธรรมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

IMG_9050

IMG_9054

IMG_9058

IMG_9094

IMG_9107

S__2293772

S__2293786

S__2293795

ขอบคุณภาพ : โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: