Print Friendly, PDF & Email

นายกรัฐมนตรี รณรงค์ทุกภาคส่วนลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

 

นายกรัฐมนตรี รณรงค์ทุกภาคส่วนลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมให้รองนายกรัฐมนตรีหารือธนาคารแห่งประเทศดูแลเศรษฐกิจของประเทศ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ขอความร่วมมือและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและประชาชน ร่วมประหยัดไฟฟ้า โดยการปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 – 26 องศา ขณะที่ในช่วงบ่ายที่เป็นช่วงพักให้ปิดเครื่องปรับอากาศ 1ชั่วโมง ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้มีการประชุมหารือกับพม่าแล้วว่าจะเลื่อนทำการซ่อมท่อก๊าซพลังงาน จากเดิมวันที่ 4 – 12 เมษายน เป็นเริ่มซ่อมแซมในวันที่ 5เมษายน ซึ่งคาดว่ายังคงมีพลังงานสำรองเพียงพออยู่ แต่อาจจะมีกระแสไฟตกบ้าง ในบางพื้นที่ ขณะที่ในระยะยาวให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เร่งหาแนวทางกำหนดขั้นตอนวิธีการเพื่อสำรอง หรือซื้อพลังงานธรรมชาติจากต่างประเทศ ส่วนแนวทางการปรับค่าต้นทุนผันแปรในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือค่า FT รัฐบาลพยายามหาแหล่งต้นทุนต่าง ๆ ที่จะมาช่วย ในระยะแรก ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างแต่เป็นเพียงช่วงสั้น ๆ โดยจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า กรณีที่มีประชาชนถอนเงินจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงค์ เป็นจำนวนมากในเวลาสั้นนั้น ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล เนื่องจากมีพระราชบัญญัติคุ้มครองทุกบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว ส่วนการคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.75 ต่อปีนั้น จะให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไปดูแล และหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามปัญหาและประคับประคองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท.
Rewriter : ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท. ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments