Print Friendly, PDF & Email

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานศูนย์สื่อมวลชนกีฬาแห่งชาติ “เชียงใหม่เกมส์”

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานศูนย์สื่อมวลชนกีฬาแห่งชาติ “เชียงใหม่เกมส์”

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี กว่า 40 คน ศึกษาดูงานศูนย์สื่อมวลชนกีฬาแห่งชาติ “เชียงใหม่เกมส์”

วันนี้ (17 ธ.ค. 55) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์สื่อมวลชนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี นำคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา กว่า 40 คนเข้าศึกษาดูงานศูนย์สื่อมวลชนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่41 ซึ่งศูนย์ฯดังกล่าวมีหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคร่วมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 โดยบทบาทหน้าที่นอกจากทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 แล้วได้จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนขึ้น 2 แห่งเพื่อให้เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนตลอดการแข่งขัน โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อการรายงานข่าวอาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์ โทรสาร สัญญาณ WIFI จัดทำเอกสารรายงานข่าวความเคลื่อนไหว ตลอดการแข่งขัน นอกจากนี้ได้จัดหาน้ำ เครื่องดื่มและอาหารว่าง เพื่อให้บริการสื่อมวลชนสายกีฬาจากสำนักข่าวในส่วนกลาง 30 สำนัก รวม 170 คน และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนแห่งที่สองจัดตั้งขึ้น ณ ชั้นสองอาคารสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และหลังจากเข้าเยี่ยมชมศูนย์สื่อมวลชนแล้ว คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสนยังได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของฝ่ายสารสนเทศและประมวลผล ซึ่งตั้งอยู่ติดกับศูนย์สื่อมวลชน เพื่อปฏิบัติงานควบคู่กับฝ่ายเทคนิคกีฬา ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทและมีการรับรองผลการแข่งขันแล้ว ก็จะจัดส่งให้ฝ่ายสารสนเทศและประมวลผลบันทึกผลการแข่งขันแลเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ www.chiangmaigames.com รวมทั้งได้ผลิตเป็นเอกสารจัดส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งจัดเตรียมตะกร้าสำหรับบรรจุผลการแข่งขันทั้ง 43 ชนิดกีฬาไว้เพื่อนำเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนซึ่งจะนำไปเป็นข้อมูลในการรายงานผลการแข่งขันให้ประชาชนรับทราบต่อไป

 

ขอบคุณภาพและข่าว จาก ราตรี  จักร์แก้ว   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: