Print Friendly, PDF & Email

นักปั่นเชียงใหม่ร่วม “Bike to the mountains” ปั่นสองดอยกอยผ่อป่า ปี 2

 

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมปั่น 2 ดอย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Bike to the mountains” ปั่นสองดอยกอยผ่อป่า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

โดย มีนางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมและ กล่าวถึง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน กันมากขึ้น สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งในการจัดกิจกรรม “Bike to the mountains” ได้กำหนดเส้นทางปั่นจักรยานจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเข้าเส้นชัย  ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักกีฬา ชมรมปั่นจักรยาน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วม 2,000 คน 

 

Comments

comments