Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่-นักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนชมความ

สวยงามผางประทีปลอยน้ำลานพระเนื่องในวัน

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชมและถ่ายภาพความสวยงามผางประทีปจุดลอยน้ำลานพระเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่วัดพันเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 ก.ค.62 สำหรับบรรยากาศวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในจังหวัดเชียงใหม่  พุทธศาสนิกชนต่างไปร่วมงานเวียนเทียนแต่ละแห่งตามความสะดวก โดยวัดแต่ละแห่งนั้นต่างจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพุทธศาสนาในเนื่องในวันสำคัญวันนี้กัน โดยที่วัดพันเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยพระสงฆ์ได้ร่วมกันสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนั้นได้นำพุทธศาสนิกชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมกันมารอชม การประกอบพิธียังลานผางประทีปพระใหญ่ใต้ต้นโพธ์กลางน้ำ โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาจับจองพื้นที่หน้าลานเพื่อบันทึกภาพความสวยงามของผางประทีปทั้งบนลานพระใหญ่และในน้ำ โดยพระสงฆ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนากราบไหว้สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิ แต่ไม่มีการเวียนเทียนเนื่องจากที่วัดมีการบูรณะพระวิหารใหญ่โดยรอบอยู่ แต่มีการจุดผางประทีปโดยพระสงฆ์และเณรให้ทุกคนได้ชมความงาม และบันทึกภาพกัน สำหรับผางประทีปนั้นในความเชื่อของชาวล้านนา จะจุดกันเพื่อเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาด้วย โดยระหว่างประกอบพิธีมีฝนตกลงมาโปรยปรายด้วย

Comments

comments