Print Friendly, PDF & Email

นศ.วิศวะ มช.คว้า 3 รางวัลแข่งขัน NSC ระดับประเทศ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (National Software Contest : NSC) ระดับประเทศไทย รางวัลที่ 2 หมวด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ได้แก่ โครงการระบบสื่อสารกระกระพริบตาของ ผู้ป่วยอัมพาต โดย นายศุภกิจ เฟื่องแก้ว, รางวัลที่ 3 หมวด BEST 2013 : Thai Character Recognition Contest ได้แก่ โครงการตรวจสอบความรู้จำอักษรภาษา ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ของนายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ และ นายชยุตม์ วัชรโกเศศ ภายใต้การดูแลของ อ.ดร กานต์ ปทานุคม ,รางวัลชมเชย หมวด Mobile Application ตกเป็นของโครงการเกมไพ่บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ หลายเครื่อง เชื่อมต่อโดยบลูทูธ โดยนายฐิติภูมิ กันเขตต์ นายสิรภพ ฟุ้งเฟื่อง ซึ่งมีอาจารย์ อธิป รู้ประโยชน์ศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: