ท่องเที่ยวน้ำพุร้อน เชียงใหม่-เชียงราย ตามรอย อารยธรรมล้านนา | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

ท่องเที่ยวน้ำพุร้อน เชียงใหม่-เชียงราย ตามรอย อารยธรรมล้านนา

เข้าชมแล้ว (591)
Print Friendly, PDF & Email

ท่องเที่ยวน้ำพุร้อน เชียงใหม่-เชียงราย ตามรอย

อารยธรรมล้านนา

นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพวิถีน้ำพุร้อนในอารยธรรมล้านนาเป็นหนึ่งโครงการที่ สร้างคุณค่าและมูลค่าร่วมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพวิถีน้ำพุร้อนและสินค้าเกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนพัฒนาคุณภาพและการออกแบบการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพวิถีน้ำพุร้อนอย่างสร้างสรรค์โดยชุมชน ทริปท่องเที่ยวนี้ เริ่มจากวันที่ 17 ม.ค.63 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด และแวะชมธรรมชาติที่สะพานคู่รักเขื่อนแม่กวง ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการถ่ายภาพคู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

ช่วงเที่ยงแวะรับประทานอาหารสุขภาพชมชนบ้านโป่งสามัคคี เมนูแนะนำที่นี่ พลาดไม่ได้คือ ยำไข่น้ำแร่ และอาหารพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของพืชผักสมุนไพร รสเลิศ ตามด้วยการชมการทำขนมทองม้วน การทำข้าวหลาม การเลี้ยงนกสวยงามและปิดท้ายกิจกรรมที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยการ อาบน้ำแร่ ขัดผิวกาย นวดแผนโบราณและเดินทางต่อไปยัง จ.เชียงราย เข้าพักโฮมสเตย์บ้านโป่งเทวี

วันที่ 2 ของการเดินทาง 18 ม.ค.63 เราเริ่มจากการทำบุญตักบาตรในชุมชน ไหว้พระแสนแซ่ แวะจิบชากาขาว ที่วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง เรียนรู้วิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพนั่งรถรางท่องเที่ยวในชุมชนทำกิจกรรมที่น้ำพุร้อนบ้านทุ่งเทวี และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชม วิถีอาข่า ณ บ้านปางขอน

วันที่ 3 ของการเดินทาง 19 ม.ค.63 เยี่ยมชม น้ำพุร้อนโป่งพระบาท ร่วมกิจกรรม แช่เท้า นวด อบ สครับผิวด้วยสัปปะรด นั่งสมาธิ ทำโยคะ และก่อนกลับ จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่พลาดไม่ได้ในการท่องเที่ยวครั้งนี้คือ วัดขาว หรือวัดร่องขุ่น ที่ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ สวยงามสมคำร่ำลือจริง ๆ

เส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน 3 โป่ง : น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด – น้ำพุร้อนทุ่งเทวี – น้ำพุร้อนโป่งพระบาท

ทีมวิจัย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น – มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

ภาพ / ข่าว : รพิรัตน์  สุขแยง รายงาน

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ท่องเที่ยวน้ำพุร้อน เชียงใหม่-เชียงราย ตามรอยอารยธรรมล้านนา

เข้าชมแล้ว (0)
Print Friendly, PDF & Email

ท่องเที่ยวน้ำพุร้อน เชียงใหม่-เชียงราย ตามรอย

อารยธรรมล้านนา

นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพวิถีน้ำพุร้อนในอารยธรรมล้านนาเป็นหนึ่งโครงการที่ สร้างคุณค่าและมูลค่าร่วมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพวิถีน้ำพุร้อนและสินค้าเกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนพัฒนาคุณภาพและการออกแบบการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพวิถีน้ำพุร้อนอย่างสร้างสรรค์โดยชุมชน ทริปท่องเที่ยวนี้ เริ่มจากวันที่ 17 ม.ค.63 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด และแวะชมธรรมชาติที่สะพานคู่รักเขื่อนแม่กวง ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการถ่ายภาพคู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

ช่วงเที่ยงแวะรับประทานอาหารสุขภาพชมชนบ้านโป่งสามัคคี เมนูแนะนำที่นี่ พลาดไม่ได้คือ ยำไข่น้ำแร่ และอาหารพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของพืชผักสมุนไพร รสเลิศ ตามด้วยการชมการทำขนมทองม้วน การทำข้าวหลาม การเลี้ยงนกสวยงามและปิดท้ายกิจกรรมที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยการ อาบน้ำแร่ ขัดผิวกาย นวดแผนโบราณและเดินทางต่อไปยัง จ.เชียงราย เข้าพักโฮมสเตย์บ้านโป่งเทวี

วันที่ 2 ของการเดินทาง 18 ม.ค.63 เราเริ่มจากการทำบุญตักบาตรในชุมชน ไหว้พระแสนแซ่ แวะจิบชากาขาว ที่วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง เรียนรู้วิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพนั่งรถรางท่องเที่ยวในชุมชนทำกิจกรรมที่น้ำพุร้อนบ้านทุ่งเทวี และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชม วิถีอาข่า ณ บ้านปางขอน

วันที่ 3 ของการเดินทาง 19 ม.ค.63 เยี่ยมชม น้ำพุร้อนโป่งพระบาท ร่วมกิจกรรม แช่เท้า นวด อบ สครับผิวด้วยสัปปะรด นั่งสมาธิ ทำโยคะ และก่อนกลับ จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่พลาดไม่ได้ในการท่องเที่ยวครั้งนี้คือ วัดขาว หรือวัดร่องขุ่น ที่ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ สวยงามสมคำร่ำลือจริง ๆ

 

 

 

Comments

comments