Print Friendly, PDF & Email

ถึงเวลาหรือยัง ?? ที่ต้องปฏิรูปการศึกษา กับการ(เปิดห้องเรียน) มองการศึกษา อ.เชียงดาว

IMG_7021 (Copy)

 

ลูกของคุณ ทานข้าวเอง อาบน้ำเอง ได้หรือยัง (ในวัยที่เขาควรทำได้)

ลูกของคุณ กวาดบ้าน ล้างจานได้ไหม (ในวัยที่เขาควรทำได้)

ลูกของคุณ ชอบเรียนวิชาอะไร ชอบทำอะไรในเวลาที่เขาว่าง เขามีอะไรที่โดดเด่นที่ต่างไปจากเด็กคนอื่น ๆ

 

นี่อาจจะเป็นเพียงบางส่วนของคำถาม และยังมีคำถามอีกมากมาย ที่พ่อแม่สมัยนี้ต้องตอบให้ได้ ว่า… ทำไม? พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนถึงได้ ยัดเยียดให้ลูกเรียน เรียน และเรียนแต่ในห้องเรียน เลิกเรียนแล้วต่อด้วยเรียนพิเศษ วันเสาร์ วันอาทิตย์ ก็ต้องเรียนพิเศษอีก ……แล้ว ลูกของคุณจะมีเวลาช่วงไหน ที่จะค้นพบตัวเอง ว่าเขาชอบอะไร อยากทำอะไรถ้าเขาโตขึ้น ถ้ามามัวแต่วิ่งไล่จับ เกรด 4 แต่ไม่สามารถจะวิ่งไล่จับการมีปฏิภาณไหวพริบและความรู้อย่างอื่นที่อยู่รอบ ๆ ตัว….การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขาได้ทุกเวลา โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา การศึกษาก็เช่นกัน คนสมัยก่อน ส่งให้ลูกเรียน เพื่อให้ได้เป็นเจ้าใหญ่นายโต ทำได้!!! แต่ปัจจุบัน …การสอนลูกให้เอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด…

 

เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สสค. สสส. ได้จัดทริปเพื่อนำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและสื่อท้องถิ่น จ.เชียงใหม่เดินทางไปยัง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาและเรียนรู้แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของ อ.เชียงดาวโดยเข้าพักที่ ค่ายเยาวชนเชียงดาว โดยมี นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือกไทย นายนิคม พุทธา เจ้าของค่ายเยาวชนเชียงดาว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้พาคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น

 

 IMG_7020 (Copy)

 

 

ค่ายเยาวชนเชียงดาว

ค่ายเยาวชนเชียงดาวนี้ สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เป็นสถานที่ให้กลุ่มเด็กเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมมะ ธรรมชาติ และวิถีชีวิต โดยมุ่งเน้นที่จะรวบรวมองค์ความรู้ของคนรุ่นก่อนในเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าชุมชน ทรัพยากรน้ำ การเกษตรแบบธรรมชาติ เพื่อการพึ่งตนเองของคนชนบท และการรักษาวิถีชีวิตของชนเผ่าที่หลากหลาย

 

โรงเรียน ชุมชนบ้านห้วยเป้า

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดท้องถิ่นแห่งแรกของ อ.เชียงดาว ที่นี่ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเกิดการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ที่มีหัวใจสำคัญคือ การสร้างพลเมืองทุ่งข้าวพวงที่รู้จักตนเองและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

 

โรงเรียนแห่งความหวัง School of HOPE

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนในมูลนิธิแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมที่นี่เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาในระบบ ควบคู่กับการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและภาษาของชาติพันธุ์ตนเอง

 

ป่ากันชนดอยหลวงเชียงดาว : ชุมชนบ้านหัวทุ่ง

บ้านหัวทุ่ง คือหนึ่งในชุมชนที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ผู้คนมีสำนึกรักษ์ป่า…แต่กว่าจะมีวันนี้ได้นั้นบนเส้นทางเรื่องราวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านหัวทุ่งได้ผ่านทั้งช่วงเวลาที่ป่าวิกฤติหนักและช่วงเวลาที่ชุมชนระส่ำระสายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนมาถึงวันนี้ ความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์วิถีชีวิตอยู่ร่วมสอดคล้องกับธรรมชาติกันมาช้านาน ได้ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยว นักเดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย สิ่งมหัศจรรย์ บนแผ่นดินเชียงดาวที่น่าจดจำ

 

IMG_7025 (Copy)

 

Art Space : มะข้ามป้อมเชียงดาว

มะขามป้อมเป็นองค์กรสังคมที่ทำงานโดยใช้ละครเป็นสื่อกลาง หรือที่เรียกว่า ละครเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน (theatre for community cultural development – TCCD) โดยเชื่อว่าศิลปะสามารถสะท้องความงาม ความจริงปลุกเร้าแรงบันดาลใจ กระตุ้นความใส่ใจในมนุษย์ และความยุติธรรม พื้นที่ศิลปะสร้างสรรค์สังคมแห่งนี้จึงเป็นเหมือนสะพานเชื่อมโยงผู้คนทุกชนชั้น ทุกเชื่อชาติทั้งในและนอกชุมชนให้มาพบปะกันผ่านการเสพงานศิลป์ในรูปแบบละคร สวนประติมากรรม นิทรรศการภาพวาด ภาพถ่าย ลานหนังสือ และที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ ไว้รองรับผู้คนที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ได้อย่างลงตัว

 

เรามามองย้อนไปว่า สถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ ให้อะไรที่เกี่ยวกับการศึกษากันบ้าง …

จุดประสงค์หลักในทริปนี้ ทำให้เห็นถึงความแตกต่าง ระหว่างการเรียนอย่างเดียวในห้องเรียน กับการเรียนควบคู่ไปกับ การสัมผัสธรรมชาติ และการดำเนินชีวิตในชนบท คุณจะเห็นได้จาก เด็ก ๆ นักเรียนที่เรียนในเมืองใหญ่ ๆ ต้องแข่งขันกับเวลา แข่งขันกับเพื่อน ภาวะกดดันจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่หวังจากตัวลูกสูงเกินไป ทำให้เด็กรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบการเรียนอย่างเท่าที่ควรและมีความน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อถูกตำหนิจากพ่อแม่เมื่อลูกทำไม่ได้ดั่งใจ แต่….นักเรียนที่นี่ ที่เชียงดาว แต่ละสถานที่ ที่เราได้ไปสัมผัสเด็ก ๆ แต่ละคนเขามีแววตาที่มีความสุข มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้แสดงออกมาสู่สายตาประชาชนถึงแม้จะไม่ยิ่งใหญ่ แต่นั่นคือ ความสามารถที่เขามีอยู่ ดังนั้น การสอนในห้องเรียนจึงไม่สามารถมาวัดความสามารถของเด็ก ๆ ได้ว่าใคร เก่งกว่าใคร แต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นสำคัญไม่แพ้กัน เป็นกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กได้ค้นพบตัวเองและได้พัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพ คงต้องเริ่มต้นจาก พ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องค่อย ๆ ปรับทัศนคติในการให้การศึกษาที่สมบูรณ์ให้กับลูกหลานของท่าน ให้เขาค้นหาตัวเองให้เจอ และสร้างความภูมิใจให้เขาเดินไปหาอนาคตด้วยตัวเขาเอง ….ขนาดคนมีชื่อเสียงอย่าง แจ็ค หม่า ยังกล่าวไว้ว่า “ปริญญาเอก โท หรือ ตรี มันเป็นเพียงแค่ใบเสร็จรับเงิน ที่บอกว่า คุณจ่ายเงินมากแค่ไหนเพื่อเรียนจบ โรงเรียนที่แท้จริง คือ สังคมที่เราอยู่ต่างหาก ที่คุณจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มา สามารถทำให้เกิดความแตกต่างได้หรือไม่”

 

 

 

รพิรัตน์ สุขแยง รายงาน

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: