Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. ต้อนรับนักกีฬา จากประเทศญี่ปุ่น กีฬาสานสัมพันธ์ ม.ชิกะ – มร.ชม.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยชิกะประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยชิกะประเทศญี่ปุ่น โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแข่งขันกีฬา ในระหว่างวันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2556

สำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments