Print Friendly, PDF & Email

99148

ตร.ภาค 5 เน้นหลักป้องกันปราบปราม จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 5 มกราคม 2560 พล.ต.ท.พูลทรัพย์  ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภ.5  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามนโยบายที่เน้นหลักการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมอบหน้าที่ให้ พล.ต.ต.พิทยา  ศิริรักษ์ รรท. รอง ผบช.ภ.5(ปป1) จัดประชุมสัมมนา โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 167 คนโดยในการประชุม แบ่งเป็น  2  ภาคใหญ่คือ ภาคเช้า  เป็นการมอบนโยบายและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานจากผู้บังคับบัญชา ระดับภาคบ่าย  เป็นการนำวิธีการประเมินสภาพปัญหาอาชญากรรม และการจัดแผนสายงาน และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยละเอียดตามแนวทางของ ตร.และจะมีการนำความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีวิสัยทัศน์มากขึ้น เกี่ยวกับการจัดทำ Safe City และ Smart City เน้นในเรื่อง กล้องวงจรปิดเพื่อให้ตำรวจได้พัฒนาทักษะและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลประชาชนต่อไป

 

99150

99152

99153

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: