Print Friendly, PDF & Email

 

ผบช.ภาค 5 กำชับหน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก

ด้านการจราจรพร้อมเฝ้าระวังอุบัติเหตุในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วง 7

วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์

 

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่จัดการจราจรและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 61 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชน เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยรัฐบาลไม่มีการประกาศเป็นวันหยุดยาว ประกอบกับเป็นเทศกาลท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่จะมีนักท่องเที่ยว เดินทางหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก โดยท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของ ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และมีการเดินทางของ ประชาชนเพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะอย่างหนาแน่น ซึ่งต้องเฝ้าคอยระมัดระวัง ความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆของประเทศ งานจะต้องร่วมกันช่วยลดอุบัติเหตุ

 

ตำรวจภูธรภาค 5 โดยพล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนจึงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยการความสะดวกด้านการจราจรพร้อมเฝ้าระวังอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงห้วงเวลาดังกล่าวโดยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนสำหรับการขนส่งสาธารณะกลุ่มงานจราจรภ.จว.เชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานีขนส่งสาธารณะ เช่น ท่าอากาศยาน นานาชาติเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่อาเขต และสถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก โดยมีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะพร้อมกับมีการตั้งจุดตรวจวัดความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถทั่วไปเป็นระยะระยะ

 

สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมความพร้อมในการเดินทางโดยวางแผนการเดินทางพร้อมศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่หมายเส้นทางจุดพักรถเส้นทางเลี่ยงเมืองเส้นทางรองบุตรก่อสร้างทางจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงเส้นทาง ผ่านตามแยกสำคัญที่มีการจราจรคับคั่งเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางพร้อมตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะจัดเตรียมเอกสารประจําตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มสุราหรือ ของมึนเมาอย่างเด็ดขาด ไม่ขับรถขณะ ร่างกายไม่พร้อม ไม่ขับรถเร็วเกิน กว่ากฎหมายกำหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาวินัยจราจร มีสติไม่ประมาท และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมทางในช่วงดังกล่าวตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีประกาศคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ใช้เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอย     สุเทพราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยคำ ดอยอินทนนท์และ ดอยอ่างขาง

 

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ยอดฮิตในช่วง ดังกล่าวอาทิเช่นกิ่วแม่ปานบนยอดดอยอินทนนท์ ดอยม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง แม่กำปอง วัดพระธาตุดอยคำ ตลาดวโรรส ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนวัวลาย ตลาดไนท์บาซาร์และ บริเวณที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ศึกษาข้อมูลการเดินทางสภาพเส้นทางสภาพการจราจรลานจอดเพื่อให้สะดวกปลอดภัยในการเดินทางเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปยังสถานที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากด้วยกลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ จะได้นำมาตรการ 10 รสขม ไม่ขับรถเร็ว, ไม่ขับรถย้อนศร, ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, คาดเข็มขัดนิรภัย, พกใบขับขี่, ไม่แซงในที่คับขัน, เมาไม่ขับ, สวมหมวกนิรภัย, มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ โดยจะปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

 

โดยการจัดการจราจรและอำนวยการด้านความสะดวกของการจราจรพร้อมดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 นี้นั้นได้ระดมกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่อาสา จราจรออกปฏิบัติหน้าที่รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 นาย ให้มาร่วมช่วยกันลด สถิติอุบัติเหตุป้องกันการบาดเจ็บสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทำให้ช่วงเทศกาลสำคัญดังกล่าวมีความสุข ความสนุกสนานตั้ง สติก่อนสตาร์ทเมาไม่ขับง่วงไม่ขับขับไม่ไหวงดใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจภูธรภาค 5, ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถติดตาม ข่าวสารสภาพการจราจรได้จากเพจกลุ่มงานจราจรภจวเชียงใหม่และ Application Line @Trfficcm หรือสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมและขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์วิทยุจราจรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5327 1470.

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: