Print Friendly, PDF & Email

241914

 

ตร.ภาค 5 มอบผ้าห่มกันหนาวให้ครู-ตำรวจ-นักเรียน โครงการ D.A.R.E. ในสังกัด

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรลานอินทนนท์  กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้มีพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ ครู ตำรวจ และนักเรียน ในโครงการ D.A.R.E ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวจ 2,000 ผืนที่ได้รับมอบจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์  ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นประธานในการมอบในครั้งนี้

เนื่องจากโครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สำคัญมาก โครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักป้องกันเน้นหนักการปราบปราม มุ่นเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก และโครงการ D.A.R.E.ก็ยังประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในสังคม ได้แก่ สถาบันตำรวจ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัวอีกด้วย โดยได้มอบผ้าห่มให้ครูตำรวจและเด็กนักเรียน D.A.R.E. จ.เชียงใหม่ จำนวน 340 ผืน จ.เชียงราย 330 ผืน จ.แม่ฮ่องสอน 330 ผืน จ.ลำพูน 200 ผืน จ.ลำปาง 200 ผืน จ.แพร่ 200 ผืน จ.น่าน 200 ผืน จ.พะเยา 200 ผืน

241918

241919

S__12894250

S__12894251

S__12894253

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: