Print Friendly, PDF & Email

ตรวจหาสารเสพติด ตำรวจภาค 5 โครงการ “ตำรวจสีขาว”

เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัด ภาค 5 กว่า 200 นาย สมัครใจตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะโครงการ “ตำรวจสีขาว” แสดงความบริสุทธิ์สร้างความเชื่อมั่นขานรับนโยบายรัฐปราบยาเสพติดทุกประเภท

 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารคุ้มแก้ว-ขวัญดาว  ตำรวจภูธร ภาค.5 เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 13 มิ.ย.56  พล.ต.ต.ชำนาญ  รวดเร็ว รอง.ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตำรวจสีขาว” ซึ่งเป็นโครงการซึ่งดำเนินการขึ้นเพื่อรองรับและสอดคล้องกับโครงการ “ตำรวจสีขาว” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ สั่งการให้ทุกหน่อยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะของข้าราชการตำรวจทุกนาย  เพื่อแสดงออกถึงความบริสุทธิ์ โปร่งใส เป็นแบบอย่าง ในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ทุกประเภท สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้ต่อประชน และประกาศถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการที่จะป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อย่างจริงจังและเด็ดขาด

 

ดังนั้นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้จักโครงการ “ตำรวจสีขาว” ให้มีการตรวจหาสารเสพติดจากตัวอย่างปัสสาวะข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 214 นาย โดยอุปกรณ์ชุดตรวจพิสูจน์สารเสพติดที่มีมาตรฐาน จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นตัวชี้วัด ซึ่งทุกหน่วยต้องดำเนินการกับข้าราชการตำรวจในสังกัด ด้วยรูปแบบและวิธีการเดียวกัน ทั่วประเทศเพื่อแสดงความบริสุทธิ์

 

ทางด้าน พล.ต.ต.ชำนาญ  รวดเร็ว รอง.ผบช.ภ.5 กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดทุก ประเภท เป็นปัญหาระดับชาติ และรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วย ทุกภาคส่วน ต้องเร่งระดมศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด การดำเนินโครงการ “ตำรวจสีขาว” เป็นอีกมิติหนึ่งในการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงออก เพื่อให้สังคมและองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ให้การยอมรับบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่ามีความตั้งใจจริงที่จะเร่งระดมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทอย่างจริงจัง โดยการแสดงความบริสุทธิ์ ความโปร่งใส่ของบุคลากรผู้ปฏิบัติในเบื้องต้น ด้วยการสมัครใจเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ ผ่านอุปกรณ์ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ให้ปรากฏผลต่อผู้บังคับบัญชา สาธารณะชน ภาพที่ปรากฏจากกิจกรรมในครั้งนี้ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความศรัทธาเชื่อมั่นให้เกิดกับองค์กรตำรวจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ “ตำรวจสีขาว” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

ธนวรรธน์  จรณชัยจัจน์ ทีมข่าว cnxnews รายงาน

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: