Print Friendly, PDF & Email

11-12-2562 ช่างตัดผมแห่ชิงชัยแข่งขันตัดผมในงานแข่งขันตัดผมบาร์เบอร์เวิร์ล การแข่งขันตัดผมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2019

ที่วันนิมมาน จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดงานแข่งขันตัดผมบาร์เบอร์เวิร์ล การแข่งขันตัดผมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี 2019 โดยใช่างตัดผมจากทั่วประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมาร่วมกิจกรรม โดยมีการแข่งขันจำนวน 3 ประเภท การแข่งขันโมเดิร์นวินเทจ การแข่งขันฟาสเฟด และการแข่งขันแกะลาย ซึ่งไฮไลท์อยุ่ที่การแข่งขันแกะลาย ที่ให้ผู้เข้าแข่งขันแกะลายอะไรก็ได้ตามใจแบบฟรีสไตล์ ในเวลา 60 นาที ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต่างใช้เทคนิคในการแกะลาย แล้วนำแบบที่เสร็จไปให้กรรมการให้คะแนน โดยที่กรรมการจะไม่รู้เลยว่าแบบนั้นเป็นของช่างคนไหนเพื่อความยุติธรรม

สำหรับการจัดการแข่งขันตัดผมชาย ที่ต้องการให้วงการบาร์เบอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ และบาร์เบอร์ในประเทศไทยมีการเติบโตและมีความแน่นแฟ้นกันมากยิ่งๆขึ้นไป ทั้งในกลุ่มบาร์เบอร์ภายในเชียงใหม่ กลุ่มบาร์เบอร์ภาคเหนือ กลุ่มบาร์เบอร์ทั่วประเทศไทย และกลุ่มบาร์เบอร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง  จึงได้เกิดการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากร้านบาร์เบอร์ชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่และร้านอื่นๆอีกทั่วประเทศ รวมถึงร้านบาร์เบอร์ชั้นนำในแถบประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้นจริงตามทัศนคติแรกของทีมผู้จัด สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งให้กับวงการบาร์เบอร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังต้องการให้การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นภายในงานเป็นการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีความโปร่งใส ชัดเจน ทั้งในเรื่อง กฎกติกา และหลักเกณฑ์ในการตัดสิน เพื่อยกระดับการแข่งขันตัดผมชายในเวทีประเทศไทยให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง มุ่งหวังให้กิจกรรมของเราเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยง เครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มบาร์เบอร์ในโซนอาเซียน รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

DCIM100GOPROGOPR2586.JPG

DCIM100GOPROGOPR2590.JPG

DCIM100GOPROGOPR2594.JPG

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: