Print Friendly, PDF & Email

S__6398102

ชาวเชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 6 ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99รูป โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายชุมชน จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 6 ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99รูป เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญบุญกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก นอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้ว ยังมีการบิณฑบาทเงินสดสมทบทุนช่วยพระสงฆ์อาพาธ และทุนการศึกษาของพระสงฆ์ในพื้นตำบลแม่เหียะอีกด้วย

สำหรับ วันตักบาตรเทโว เป็นการทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน เชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษา และเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ประเพณีการตักบาตรเทโวนี้ เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศล เช่น ถวายทาน รักษาศีล เป็นต้น

 

S__6398107

S__6398108

S__6398110

S__6398111

S__6398112

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: