Print Friendly, PDF & Email

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ข้อมูลแนะนำการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงแนะแนวเทคนิคและการปรับตัวให้พร้อมกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานในการประชุม โดยมีนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง            ซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ และภาษาจีนธุรกิจ ร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวนมาก ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: