Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่-จัดประกวดเชฟอาหารล้านนาฮาลาลส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวพัฒนาสู่ครัวโลก

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่มัสยิดบ้านฮ่อ หน้าบ้านโบราณเจิ้งเหอ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดพ่อครัว (Chef) อาหารล้านนาฮาลาล ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมอาหารล้านนาฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในนามผู้แทนโครงการส่งเสริมอาหารล้านนาฮาลาล ให้การต้อนรับ

กิจกรรมประกวดพ่อครัวอาหารล้านนาฮาลาล มีจุดประสงค์จัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตฮาลาล ผ่านทางวัฒนธรรมการกินและการประกอบอาหารในแบบฉบับของชาวล้านนา และพัฒนาอาหารล้านนาสูฮาลาลครัวโลก โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทขันโตกล้านนาฮาลาล และประเภทอาหารตามจินตนาการ รวมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ การเรียนรู้และการเตรียมอาหารฮาลาลที่ถูกต้อง และการสาธิตการทำอาหารฮาลาลให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

Comments

comments