Print Friendly, PDF & Email

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

ฉัตรมงคล

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ (5 พ.ค.58) เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 และถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง กล่าวคำอาศิรวาทนวมินมหาราชาธิราชราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการแสงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรม ตามพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: