Print Friendly, PDF & Email

จังหวัดเชียงใหม่พร้อม Northern Land Port เสนอนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรม

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุ แผนพัฒนาเชียงใหม่ปี 2556 เชียงใหม่พร้อมเป็นศูนย์กลางทุกด้าน โดยเฉพาะโครงการ Northern Land Port ที่นำเสนอนายกรัฐมนตรีจะเป็นรูปธรรมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในปี 2556 ซึ่งจะต้องวางแผนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในภาคเหนือ มีทั้งสนามบินระดับนานาชาติ ศูนย์ประชุมนานาชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่เลื่องชื่อ ภูมิประเทศที่สวยงาม อากาศที่เย็นสบาย และวัฒนธรรมล้านนา รัฐบาลต้องการให้เชียงใหม่เป็นมหานครในภาคเหนือ จะมีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การวางผังเมือง มีการวางระบบเมืองแฝด ใยแมงมุมเชื่อมวงแหวน เพื่อแก้ปัญหารถติดในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ทั้งนี้จากการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็ว ๆนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอโครงการ Northern Land Port ให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคเหนือ ศูนย์กลาง Logistic ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าจากภาคเหนือสู่อนุภูมิภาค โดยจะผลักดันให้เปิดจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจุดผ่านแดนกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม่เป็นด่านถาวร เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน

เชียงใหม่จะมีรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยที่วิ่งถึงกรุงเทพ มหานครขณะนี้รัฐบาลกำลังวางแผนดำเนินการ ขณะเดียวกันจะมีการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและการขนส่งสินค้าอีกทางหนึ่ง การขยายสนามบินรองรับ นอกจากนี้เชียงใหม่ยังพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา Food Valley และศูนย์กลางด้านในการผลิตวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเครื่องสำอาง โดยจะดูแลระบบการผลิตพืชเกษตรไม่ให้เกิดการแข่งขันกันเองและทำรายได้สู่ เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยจะต้องกำหนดพืชเกษตรที่เหมาะสมกับเชียงใหม่ นอกจากข้าว ลำไยและลิ่นจี่ อีกทั้งดูแลปัญหามลพิษหมอกควัน และไฟป่า โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและประเทศเพื่อนบ้าน.

ขอบคุณภาพจาก http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=424869

สำนักข่าว 
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments