Print Friendly, PDF & Email

 

กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์โครงการ “เชียงใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” หากพบผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนด ขอให้ใช้บริการรถสาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 พ.ต.อ.ฐาปนพงษ์ ชัยรังษี ผู้กำกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร และกลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิง จัดทำโครงการ “เชียงใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” โดยขอความร่วมมือจากสถานบริการ หรือ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่เมาสุรา ขับขี่รถออกจากสถานบริการไปบนท้องถนน หากพบผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนด ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ใช้บริการรถสาธารณะในการเดินทางแทนการขับรถส่วนตัว โดยมุ่งหวังที่จะลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งเพื่อหาวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากคนเมาสุราแล้วขับรถ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จะได้รับความปลอดภัยจากการเดินทาง

 

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงต้องดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังคงต้องมีการดูแลความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนถนน โดยจากสถิติตัวเลขอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากเมาสุราแล้วขับ ดังนั้นทางกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงสถานบริการ ในการจัดทำโครงการ เชียงใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัยขึ้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ซึ่งจะได้มีการจัดจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ในการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เข้าไปทำการตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการ หากพบผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิดกว่ากฎหมายกำหนด ก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้รถบริการสาธารณะในการเดินทางแทนการขับรถส่วนตัว นอกจากนี้ยังคงจะมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นเป็นอย่างดี

 

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: