Print Friendly, PDF & Email

งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

พร้อมจัดอบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนสันทรายวิทยาคม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้และให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และร่วมรับฟังการอบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์การบรรยายด้านทฤษฎีในการดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หัวข้อ “ระบบงานประชาสัมพันธ์” โดยคุณสุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ , หัวข้อ “ระบบงานวารสาร” โดยคุณวรนัย ไชยวงค์ญาติ ,หัวข้อ “บทบาทการเป็นพิธีกร”  โดยคุณพัชริดา  เขียวขุนเนิน และหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์” โดยคุณสยมภู  อะโน และคุณเสาวลักษณ์  สามแก้ว

ณ ห้องมินิเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

 

 

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: