Print Friendly, PDF & Email

                     นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธาน งานถนนคนบุญเฉลิมพระเกียรติ ประจำเมืองเชียงใหม่ ทั้ง 7 เส้นทางบุญ

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 9 พ.ค.56  ณ วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายอุทัย ลือชัยนายอำเภอเมือง เชียงใหม่เป็นประธาน ในการจัดงานถนนคนบุญเฉลิมพระเกียรติ ประจำเมืองเชียงใหม่ มีเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ เจ้าภาคิไนย ณ เชียงใหม่  คุณหญิงนิตยา รัตนชัยสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่  และแขกผู้มีเกียรติกว่า 150 คนเข้าร่วมกิจกรรม

นายอุทัย ลือชัย กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงาน ถนนคนบุญเฉลิมพระเกียรติประจำเมืองเชียงใหม่ ด้วยการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนทำบุญตักบาตร เส้นทางถนนห้วยแก้ว ถนนราชดำเนิน ถนนรัตนโกสินทร์ถนนมณีนพรัตน์ ถนนท่าแพ ให้เป็นถนนสายบุญวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ รวมถึงทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการสืบฮีตโตยฮอยผ่อถ่อยวัฒนธรรมล้านนาและมาได้มาเห็นทุกภาคส่วนของพี่น้องชาวเชียงใหม่ได้มาร่วมมือกันบูรณาการจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ล้านนา อยู่กับพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองตนยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองเชียงใหม่ของเรา และอีกทั้งยังเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้วยกุศลผลบุญ ในการจัดกิจกรรมถนนบุญเฉลิมพระเกียรติประจำเมืองเชียงใหม่ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ขอพระองค์ท่านทรงหายจากการพระประชวรด้วยเทอญ

หลังจากที่ได้จัดพิธีงานถนนคนบุญเฉลิมพระเกียรติ  ประจำเมืองเชียงใหม่ แล้วได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีส่วนส่งเสริมถนนคนบุญฯเฉลิมพระเกียรติประจำเมืองเชียงใหม่ 7 เส้นทางบุญ จำนวน 78 คน จากนั้นพระเถรานุเถระ 9 รูปเจริญชัยมงคลคาถา  พระสงฆ์ให้พรกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนดังกล่าว

บรรณาธิการบริหาร รพิรัตน์ สุขแยง ประจำ www.cnxnews.net

 

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: