Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. จัดงานศรีพัฒน์เฮลล์เอ็กซ์โปร์ 2018

คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. จัดงานศรีพัฒน์เฮลล์เอ็กซ์โปร์ 2018 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจโรคและพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 ก.ย.61 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานศรีพัฒน์เฮลล์เอ็กซ์โปร์ 2018 เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและให้ความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยภายในงานจัดแสดงการรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการแพทย์ออกสู่ประชาชน จนรวมไปถึงการตรวจสุขภาพ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มี ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับโรคต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุด้วย มีประชาชนที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมงานและตรวจสุขภาพ
มี ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การจัดมหกรรมเพื่อสุขภาพครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจโรคและพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: