Print Friendly, PDF & Email

DSC_7704

 

“ของดีเมืองตราด” จัดถึง 31 ก.ค.นี้เท่านั้น!! ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

 

 

เมื่อ 18.00 น.วันที่ 28 กรกฎาคม 60 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายสินชัย ถนอมศิลป์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “โครงการแสดงและจำหน่ายของดีเมืองตราด” ครั้งที่ 3 พร้อมกับ นายบรรเทาดวงนภา พัฒนาการจังหวัดตราด โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ

 นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดตราด กล่าวว่าจังหวัดตราดได้กำหนดจุดยืนในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองต้นแบบเมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สุขภาพ และเชิงพักผ่อนจิตวิญญาณและกำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็งจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมด้านการตลาดโดยจัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายของดีเมืองตราดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในทุกภูมิภาคของไทย  โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มีการนำผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ  และผู้ประกอบการโอทอป กว่า 40 ราย ทั้งจากจังหวัดตราดและจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกมาร่วม อาทิ ระยอง ชลบุรี เป็นต้น

นายสินชัย ถนอมศิลป์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ สวยงาม มีภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดได้  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสเดงและจำหน่ายของดีเมืองตราด เป็นการนำสิ่งที่ดีๆ ที่อยู่ในจังหวัดตราดมาก่อให้เกิดรายได้ อันเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ที่ไปร่วมงานและช้อปสินค้าทุกๆ 50 บาทจะได้รับคูปองเขียนชื่อที่อยู่  เพื่อส่งลุ้นรางวัล Gift Voucher มูลค่า 300 บาท และนำไปช้อปต่อได้ภายในงาน จนถึงวันสุดท้ายของงาน ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้.

 

DSC_7714 DSC_7723 DSC_7724 DSC_7731 DSC_7735 DSC_7737 DSC_7742 DSC_7743 DSC_7745 DSC_7746 DSC_7749 DSC_7751 DSC_7752 DSC_7754 DSC_7759 DSC_7763

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: