Print Friendly, PDF & Email

S__49274888

ขนส่งเชียงใหม่จัดกิจกรรม “สงกรานต์ กลับบ้าน ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 17.00-20.00 น. นายพฤทธ์ ประพิณ ผอ.ทบ., พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 รวม 9 นาย ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และตำรวจประจำสถานีขนส่งอาเขตแห่งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติการตามแผนสงกรานต์ กลับบ้าน ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด 2560 ณ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองจ.เชียงใหม่  ซึ่งมีกิจกรรมและผลปฏิบัติการ ดังนี้

1) การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง จำนวน 40 คน ผลการตรวจไม่พบรายใดที่มีสารเสพติดในร่างกาย

2) การตรวจหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายจากสัมภาระผู้โดยสาร จำนวน 20 คน และรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2 คัน ผลการตรวจไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย

3) การแจกสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับฉลองเทศกาลไม่ใช้ยาเสพติด แผ่นพับการรณรงค์ป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด สำหรับผู้ปกครอง และสติ๊กเกอร์หลวงพ่อคูณ จำนวน 80 ชุดให้กับพนักงานขับรถยนต์โดยสารเพื่อเฝ้าระวังการลำเลียงยาเสพติดและแจ้งข้อมูลยาเสพติดสายด่วน 1386 และผู้โดยสารเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และเฝ้าระวังในการไม่รับฝากของจากคนแปลกหน้า เพราะอาจจะเป็นยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ ปปส.ภ.5มีกำหนดการร่วมปฏิบัติการกิจกรรมสงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัย และแผนปฏิบัติการ “สงกรานต์ กลับบ้าน ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด 2560” ณ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 

S__49274889

S__49274890

S__49274891

S__49274892

S__49274893

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: