Print Friendly, PDF & Email

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือสงกรานต์ 2556

 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น. ณ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ และกิจกรรมตรวจสภาพความพร้อมของผู้ประจำรถ

โดยนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 นี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางมากันมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จะเดินทางมาเล่นสาดน้ำประเพณีสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับมือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านความปลอดภัย 1.1 กิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) และแห่งที่ 2 (แม่เหียะ) สำนักงานขนส่ง สาขาอำเภอฝาง, สาขาอำเภอจอมทอง, และสาขาอำเภอแม่แตง สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และผู้แทนจำหน่ายรถที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถฟรี จำนวน 20 รายการ ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม-10 เมษายน 2556

กิจกรรม “ตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ” และกิจกรรม “ตรวจสอบความพร้อมของผู้ประจำรถ” ณ อู่ของผู้ประกอบการขนส่ง, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต 1) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต 2) และบนทางหลวงแผ่นดินสายหลัก/สายรอง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-18 เมษายน 2556 โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการและช่างตรวจสภาพรถออกตรวจสอบ และให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง รวมทั้งการกวดขันมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อควบคุมการเสพสุราของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้แอลกอฮอล์เป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เพิ่มเติมว่า ได้จัดเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร พร้อมทั้งกวดขันการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ คอยเฝ้าสังเกตวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางผิดปกติ เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรมภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งขอความร่วมมือร้านค้าในพื้นที่ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ในเขตบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ อีกด้วย พร้อมเปิดโทรศัพท์สายด่วน 1584 รับเรื่องราวร้องทุกข์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าสงกรานต์ปีนี้จะเป็นเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน

 

 

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: