Print Friendly, PDF & Email

scoop213

สกู๊ปพิเศษ CNX NEWS 

การค้ากับพม่า ง่าย หลังเมกาปลดล๊อกชวนนายทุนไทยลุยโกยเงิน

         ท่านผู้อ่านครับ วันนี้พาไปส่องตลาดการค้าพม่าหรือเมียนม่า ครับ ซึ่งฝ่ายวิชาการของธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าหรือ ธสน. หรือ  EXIM BANK เขาไปสำรวจมาและประมวลผลการสำรวจเผยแพร่ต่อสาธารณชนครับ

รายงานบอกว่า ความพยายามในการปฏิรูปประเทศสู่เส้นทางประชาธิปไตยของเมียนมาได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้นเป็นลำดับ นับตั้งแต่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของนางอองซาน ซูจี ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สหรัฐฯ ประกาศยกเลิกคำสั่งฉุกเฉิน (National Emergency) หรือมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการถอดรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทัพของเมียนมาออกจากบัญชีบุคคลต้องห้าม หรือ Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) List ของสหรัฐฯ ยกเว้นบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและค้าอาวุธตลอดจนการคืนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) หลังจากเมียนมาถูกถอนชื่อออกจากกลุ่มประเทศที่ได้รับสิทธิ์ GSP จากสหรัฐฯ เมื่อปี 2532 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป นับเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนสู่เป้าหมายที่สหรัฐฯ ต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาในทุกมิติ รวมถึงการยกระดับความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

เรื่องนี้ รายงานบอกอีกว่า เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในเมียนมาให้เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้ประกาศคืนสิทธิ์ GSP ให้แก่เมียนมา โดยเมียนมาถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least-Developed Beneficiary Developing Countries : LDBDCs) ซึ่งทำให้เมียนมาได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ กว่า 5,000 รายการ

            ตัวเลขแจ้งว่า  ในปี 2558 สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าจากเมียนมาเพียง 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวร้อยละ 0.006 ของมูลค่านำเข้าสินค้าทั้งหมดของสหรัฐฯ แต่เป็นที่คาดว่าภายหลังการคืนสิทธิ์ GSP ให้เมียนมาจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยสินค้าที่สหรัฐฯ นำเข้าจากเมียนมาสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อาหารแช่แข็ง (สัดส่วนร้อยละ 23 ของมูลค่านำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ จากเมียนมาทั้งหมด) เครื่องหนัง (ร้อยละ 20) และเครื่องแต่งกาย (ร้อยละ 19)          

        การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในครั้งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารในเมียนมาจะทำได้ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจลง โดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการไปยังเมียนมา ขณะเดียวกันการยกเลิกมาตรการดังกล่าวนับเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักลงทุนจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมามากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงไม่ควรมองข้ามโอกาสในการรุกตลาดเมียนมาในช่วงเวลาสำคัญนี้

       เท่าที่ทราบทางเหนือของเราช่องทางการค้ากับเมียนม่า หรือพม่าอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งตอนนี้คึกคักมากและคงจะคึกคักกันต่อไปในระยะยาว ผู้ประกอบการของเราท่านใดสนใจจะไปค้าไปขายกับพม่าเชิญปรึกษาเรื่องสินเชื่อเพื่อการลงทุนกับ ธสน. หรือธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าหรือ EXIM BANK  ได้เลยครับ

 ขอขอบคุณ   EXIM E-NEWS

อรุณ ช้างขวัญยืน/เรียบเรียง/รายงาน

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: