Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่- กลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ถือป้ายประท้วงการต่อต้านการนำพื้นที่วัดเก่าทำโรงแรมพร้อมอ่านแถลงการณ์
กลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ถือป้ายประท้วงการต่อต้านการนำพื้นที่วัดเก่าทำโรงแรมพร้อมอ่านแถลงการณ์
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 3 ส.ค.61 ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ พร้อมสมาชิก นำโดยนางพรรณงาม สมณา เครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่และชาวบ้านวัดล่ามช้าง ได้เดินถือป้ายประท้วงการต่อต้านการนำพื้นที่วัดเก่าทำโรงแรม
โดยนางพรรณงาม ได้อ่านแถลงการณ์ว่า เนื่องจากมีเอกชนรายหนึ่งยื่นขอก่อสร้างโรงแรมบนที่ดินพื้นที่เกือบ 2 ไร่ ที่เคยเป็นโรงเรียนอนุศึกษา ที่ตั้งอยู่ติดกับวัดล่ามช้าง ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นวัดร้างชื่อวัดต้นปูน ซึ่งอดีตอยู่ในความดูแลของวัด่ามช้าง ต่อมาปี พ.ศ.2510 มีการตัดถนนผ่านวัดทั้งสอง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงเข้ามาดูแลแทน จากนั้นจึงให้เอกชนเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ โดยสัญญาระบุใช้เพื่อประกอบการโรงเรียน แต่ปรากฏว่าเอกชนรายเดิมน่าจะมีการขายสิทธิ์ต่อ โดยเอกชนรายใหม่ขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนการโรงแรม ซึ่งความจริงคือโรงแรม ชาวบ้านเห็นว่าไม่ถูกต้องที่ดินดังกล่าวเป็นวัดร้าง ควรใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะมากกว่าที่จะเป็นเชิงพาณิชย์ จึงขอแถลงการณ์ยืนยันเจตนาคือ เจ้าอาวาสและชาวบ้านขอใช้สิทธิดูแลอนุรักษ์และรักษาผลประโยชน์พื้นที่ และขอให้สำนักพระพุทธศาสนาชี้แจงสิทธิในการครอบครอง ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาเปิดเผยสัญญาเช่า เนื่องจากมีพยานบุคคลรับรู้มาตลอดว่า การเช่าพื้นที่นั้นเซ็นสัญญาปีละ 1 ครั้ง แต่ในภายหลังกลับอ้างว่าเป็นสัญญาเช่า 30 ปี  เมื่อชุมชนขอดูสัญญาอ้างว่าสูญหายกับน้ำท่วม ขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.เข้ามาตรวจสอบเรื่องเงินแผ่นดิน ขอให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดูแลเรื่องการตรวจสอบทุจริต ขอให้เทศบาลนครเชียงใหม่ จะอนุมัติหรืออนุญาตในการก่อสร้างหรือไม่ ขอให้เพิกถอนสัญญาให้รัฐเสียหาย และขอให้วัดต้นปูนกลับมาอยู่ในความดูแลของวัดล่ามช้าง เพื่อป้องกันนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อันไม่เหมาะสมต่อการเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ โดยระหว่างดำเนินการขอใช้ก่อสร้างโรงเรียนสล่าล้านนา และพร้อมจะจ่ายเงินค่าเช่าปีละ 6 หมื่นบาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับผู้เช่ารายเดิม

Comments

comments