Print Friendly, PDF & Email

กระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือมาตรการและวางแผนรองรับผลผลิตลำไยภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือมาตรการและวางแผนรองรับผลผลิตลำไย ภาคเหนือ ปี 2561 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัดจาก 34 จังหวัดทั่วประเทศ ผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมและหารือการบูรณาการวางแผนเตรียมการตลาด รองรับผลผลิตลำไยที่จะออกสู่ตลาดในฤดูการผลิตนี้ ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สำหรับสถานการณ์การบริหารจัดการผลผลิตลําไยในฤดู ปี 2561 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลผลิตในฤดูกาล จํานวน 137,219 ตัน ความต้องการบริโภคผลไม้สดปริมาณ 43,915 ตัน (32%) แบ่งเป็น ตลาดในประเทศ 12,350 ตัน และตลาดส่งออก 31,565 ตัน ในขณะเดียวกันตลาดจะมีความต้องการแปรรูป ปริมาณ 93.304 ตัน (68%) แบ่งเป็น โรงงานกระป๋อง 15,089 ตัน และแปรรูปอบแห้ง 78,215 ตัน
โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนด้านการตลาดผลผลิตลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ ทั้งรูปแบบการขายสดและแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นการกระจายผลผลิตภายในและการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันทีมงานกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการนำนโยบายการตลาดเป็นตัวนำการผลิต (Demand Driven) เข้ามาเป็นแนวทางในการทำงาน โดยเน้นให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา ถือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำได้อย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ได้จัดแนวทางการบริหารจัดการลำไยปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ การเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าระหว่างแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกร กับ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้แก่ บิ๊กซีแม็คโคร/เทสโก้ โลตัส/ท็อปส์เดอะมอลล์ ผ่านกลไกลประชารัฐ สหกรณ์ (สารภี พร้าว สันป่าตอง)  การสนับสนุนการกระจายผลผลิตลำไยสด (ช่อ) โดยหาพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตไปจำหน่ายโดยตรงทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มจุดจำหน่ายลำไยเป็นของฝาก ได้แก่ สวนสาธารณะสวนบวกหาด นิ่มซี่เส็ง แยกแม่โจ้ และนิ่มเดลี่ แยกสนามบิน ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริหารลำไย โดยเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่นำลำไยมาเป็นเมนูอาหารทั้งของหวาน และของสด

Comments

comments