Print Friendly, PDF & Email

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ ปล่อยสัตว์ป่าจำนวน 774 ตัว ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา มหาราชินี พร้อมทำโป่งเทียมเสริมเกลือแร่ให้กับสัตว์ป่า ปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์พืช

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายธัญญา เนติธรรมกุล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พร้อมผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งสัตว์ป่าคืนนวา เพื่อป่าสมบูรณ์  ณ บริเวณพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานที่ มป 2 (ทุ่งกิ๊ก) อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สถานการณ์ของสัตว์ป่าในประเทศไทยหลายชนิดมีจำนวนเพิ่มขึ้น บางชนิดมีจำนวนลดลง เนื่องจากสัตว์ป่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญกับทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่ามีความสมบูรณ์ รวมทั่งช่วยในเรื่องของการแพร่กระจาย ต้นไม้เพื่อให้ป่าคงสภาพอยู่ได้ โดยเฉพาะสัตว์ที่สำคัญเช่น ช้างป่า มีอยู่ในประเทศไทยจำนวน 3,000-4,000 ตัว เสือมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 250 ตัว กระทิง วัวแดง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัว รวมทั้งลิง นก ที่มีปริมาณลดจำนวนลง  เนื่องจากการคลุกคลามจากปัจจัยภายนอกและคน

ดังนั้นทางกรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดำเนินงานตามนโยบายตามนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการช่วยเหลือประชากรสัตว์ป่าที่หายากและกำลังสูญพันธุ์ในธรรมชาติรวมทั้งให้มีการติดตามประเมิณผลความสำเร็จของการปล่อยสัตว์ป่า  ซึ่งมีเป้าหมายในการเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ 29 ชนิด จำนวน 4,600 ตัว เพื่อนำปล่อยคืนสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม 14 แห่ง ซึ่งที่ผ่านสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ดำเนินการปล่อยสัตว์ป่าไปแล้ว จำนวน 10 แห่ง  และสำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูนนี้ เป็นพื้นที่หนึ่งใน 14 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์สภาพสมบูรณ์มีปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า และเป็นถิ่นอาศัยดั้งเดิมของสัตว์ป่าชนิดที่จะนำคืนสู่ธรรมชาติ มีการลาดตระเวน ดูแลป้องกันพื้นที่อย่างเข็มแข็ง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

โดยการปล่อยสัตว์ป่าครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้มาดำเนินงานจัดกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งมีจำนวนสัตว์ 2 ประเภท 8 ชนิด รวม 774 ตัว ประเภทที่ 1 คือ สัตว์เท้ากีบ มี 4 ชนิด ได้แก่ ละองละมั่ง จำนวน 49 ตัว เนื้อทราย จำนวน 11 ตัว เก่ง จำนวน 4 ตัว และกวางป่า จำนวน 8 ตัว ประเภทที่ 2 คือ สัตว์ปีก มี 4 ชนิด ได้แก่ นกยูงไทย จำนวน 9 ตัว นกแว่นสีเทา จำนวน 20 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาวธรรมดา จำนวน 394 ตัวและไก่ป่าตุ้มหูแดง จำนวน 279 ตัว ซึ่งสัตว์เหล่านี้มีส่วนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และทำให้พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้ เพื่อให้สัตว์ป่าได้ขยายพันธุ์และเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติในอนาคต

สำหรับขั้นตอนการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติมีหลายขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือการปล่อยแบบทันทีทันใดและปล่อยแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการปล่อยแบบทันทีคือการปล่อยจากรง มักส่งผลให้สัตว์บอบช้ำ แต่การปล่อยสัตว์ป่าในครั้งนี้มีการดำเนินการค่อยเป็นค่อยไปโดยมีการจับทำกรงขนาดใหญ่เพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้พักฟื้นพร้อมมีการตรวจโรคเพื่อป้องกันการติดโรค และมีการปรับปรุงแหล่งอาหารแหล่งน้ำในพื้นที่ทำให้สัตว์เหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ พร้อมการติดตามการอยู่อาศัย การใช้ชีวิต และการขยายพันธุ์

นอกจากกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าแล้วยังมีกิจกรรมสาธิตการจับสัตว์ป่า การตรวจสุขภาพสัตว์ป่า และการจัดนิทรรศการ ความเป็นมาชองการจัดกิจกรรม ข้อมูลพื้นฐานของสัตว์ป่าที่จะปล่อย รวมถึงโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าให้ยั่งยืน

 

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

มร.ชม. จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ...
อาจารย์ คณะแพทย์ มช. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559
D-Step Chiangmai สถาบันสอนการแสดงแห่งใหม่  ร่วมเป็นก้าวแรกให้ทุกคนที่มีฝัน