Print Friendly, PDF & Email

กกท.แจ้งกำหนดการเดินทางของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันใน “เชียงใหม่เกมส์”

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย แจ้งกำหนดการเดินทางของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” เพื่อให้จังหวัดต่าง ๆ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แจ้งกำหนดการเดินทางของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” เพื่อให้จังหวัดต่าง ๆ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดและแต่ละชนิดกีฬาให้เดินทางก่อนการแข่งขันในชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน จำนวน 1 วัน หรือตามความเป็นจริงและเดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน 1 วัน หรือตามความเป็นจริง หัวหน้าและรองหัวหน้าคณะนักกีฬาให้เดินทางถึงจังหวัดเจ้าภาพก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน 1 วัน หรือตามความเป็นจริงในการเดินทาง ผู้แทนและวิทยากร สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เดินทางถึงก่อนการอบรม 1 วัน และเดินทางกลับหลังโปรแกรมการแข่งขันเสร็จสิ้น 1 วัน หรือตามความเป็นจริงในการเดินทาง กรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ตัดสินภูมิภาค ให้เดินทางถึงก่อนการประชุมผู้จัดการทีม 1 วัน และเดินทางกลับหลังรายการแข่งขันเสร็จสิ้น 1 วัน หรือตามความเป็นจริงในการเดินทาง สำหรับกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “เวียงพิงค์เกมส์” ได้กำหนดให้ตรวจระดับความพิการ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2556 นักกีฬาคนพิการทุกคนต้องเดินทางมาตรวจระดับความพิการตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว

 

ขอบคุณข่าวจาก ชูโชค  ทองตาล่วง   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

รูปจากเว็บ http://www.cmvmedia.com

 

สำนักข่าว  

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments