Print Friendly, PDF & Email

กกท. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวแสดงความพร้อม “เชียงใหม่เกมส์” 

กกท. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวแสดงความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ซึ่งทีมฟุตบอลเชียงใหม่ เจ้าภาพ อยู่สายซี ร่วมกับจังหวัดตากและชลบุรี

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2555 ที่โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานคร นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายณัฐวุฒิ เรืองเวศ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นายชัยสิทธิ์ สุริยะจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ และ นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2555 โดยในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเกมส์การแข่งขันกีฬาในระดับชาติของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาทั้งด้านเกมส์การแข่งขันและตัวนักกีฬาสู่สากลให้มากขึ้น และการจัดการแข่งขันให้เป็นไปอย่างยุติธรรมในแต่ละชนิดกีฬารวมไปถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินกีฬา การกำหนดโปรแกรมการแข่งขัน จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 13,000 คนเศษ การประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ระบบสิทธิประโยชน์กลางของการกีฬาแห่งประเทศไทย การประกันภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและการควบคุมการใช้สารต้องห้าม เป็นต้น ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศความพร้อมในด้านการจัดการแข่งขันของฝ่ายเทคนิคกีฬาที่จัดการแข่งขันทั้ง 43 ชนิดกีฬา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม เป็นไปตามมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมด้านสนามการแข่งขัน สนามฝึกซ้อม การรายงานผลการแข่งขัน ระบบสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด-พิธีปิด ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ล้านนาที่ผู้คนอยากไปสัมผัส การอำนวยความสะดวกด้านที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การจัดระบบจราจรให้มีความคล่องตัวไม่ติดขัดและการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งที่สนามการแข่งขันทุกสนามและที่พักนักกีฬาทุกแห่ง การดูแลด้านการปฐมพยาบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม อาหารสะอาดปลอดภัย การขนส่งและการให้บริการของรถสี่ล้อแดงที่ได้มาตรฐานไม่เอารัดเอาเปรียบนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกองเชียร์ การอำนายความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว และการให้บริการสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้จัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว และจัดที่พักสำหรับสื่อมวลชนในโรงแรมแห่งนี้ด้วย ส่วนการติดตามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.chiangmaigames.com ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวสื่อมวลชน การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ทำการจับสลากการแข่งขันกีฬาประเภททีมชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะฟุตบอลที่เป็นกีฬายอดฮิตปรากฏว่า จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพ อยู่ในสาย ซี ร่วมกับ จังหวัดตาก และจังหวัดชลบุรี

 

ขอบคุณข่าว ชูโชค  ทองตาล่วง   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าว  

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments