Print Friendly, PDF & Email

15045745_1238423222873817_1216274109_n

กกต.เชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

 

ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร      สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 2559 นั้น

นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค ๘ (จังหวัดเชียงใหม่) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ ๕  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ ๕ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และพสกนิกรพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      เวลา 18.00 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้

 

15049954_1238423649540441_1070054927_n

 

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: